Eiermøtet etter Generalforsamlingen Fosenbrua AS Indre Fosen Rådhus 12. juni 2018

Eiermøtet etter Generalforsamlingen Fosenbrua AS Indre Fosen Rådhus 12. juni 2018

Eiermøtet etter Generalforsamlingen Fosenbrua AS Indre Fosen Rådhus 12. juni 2018