Invild Tillerbakk (Norconsult). Fosenbrua – møte Årnes (Åfjord) 07-05-18

Invild Tillerbakk (Norconsult). Fosenbrua - møte Årnes (Åfjord) 07-05-18

Invild Tillerbakk (Norconsult). Fosenbrua – møte Årnes (Åfjord) 07-05-18