John Stephen Skjøstad (Norconsult). Fosenbrua – møte Årnes (Åfjord) 07-05-18

John Stephen Skjøstad (Norconsult). Fosenbrua - møte Årnes (Åfjord) 07-05-18

John Stephen Skjøstad (Norconsult). Fosenbrua – møte Årnes (Åfjord) 07-05-18