Fosenbrukonferansen 2020-09-22 (2)_Anette Fjeld Dr Techn Olav Olsen