informasjon-til-eierne-vedr-notat-i-tilknytning-til-fylkesutvalget-mote-9-06-18