Innkalling-og-saksdokumenter-generalforsamling-12-06-18