Kryssing av Stjørnfjorden

Fosenbrua AS: Stjørnfjorden 2020
Ytterst på neset ved fjellet Bakstein på sørsida av fjorden Skardet mellom Fevåg og Hasselvika Fjellet Bakstein Fevåg - retning utover fjorden Filmklipp Sørover retning Fevåg Ottersbo boligfelt til venstre Ottersbo pukkverk til høyre Austråt Havn til venstre Austråt Havn Borgklinten

Ytterst på neset ved fjellet Bakstein på sørsida av fjorden

Fosenbrua - alternativer kryssing Stjørnfjorden

Skardet mellom Fevåg og Hasselvika

Fosenbrua - alternativer kryssing Stjørnfjorden

Fjellet Bakstein

Fosenbrua - alternativer kryssing Stjørnfjorden

Fevåg - retning utover fjorden

Fosenbrua - alternativer kryssing Stjørnfjorden

Sørover retning Fevåg

Ottersbo boligfelt til venstre

Ottersbo pukkverk til høyre

Austråt Havn til venstre

Austråt Havn

Borgklinten

Status pr. august 2020

Det er nedsatt en styringsgruppe, og en arbeidsgruppe for planlegging knyttet til kryssing av Stjørnfjorden. Det forberedes saker til kommunestyrene i de to kommunene.

Det legges opp til at de to kommunene dekker kostnadene for planlegging etter Plan- og bygningsloven.