Fosenbrukonferansen 2020 – Mathias Egeland Eidem (Prosjektleder Delprosjekt Fjordkryssing, Statens Vegvesen)