Fosenbrukonferansen 2020 – Tore Roppen (Director Business Development Prodtex AS) og Olav Ellevset (dgl. leder Fosenbrua AS)