Fosenbrukonferansen 2020 – Linda Hofstad Helleland (Distrikts- og digitaliseringsminister) og Olav Ellevset (dgl. leder Fosenbrua AS)