Fosenbrukonferansen 2020 – Linda Hofstad Helleland (Distrikts- og digitaliseringsminister)