Fosenbrukonferansen 2020 – Johan Arnt Vatnan, utbyggingsdirektør i Nye Veier AS