Fosenbrukonferansen 2020 – Anette Fjeld (Senior rådgiver samferdsel Dr.techn. Olav Olsen AS) og Olav Ellevset (dgl. leder Fosenbrua AS)