Fosenbrukonferansen 2020 – Terje Søviknes og Olav Ellevset