Nyhetsbrev nr. 2 feb. 2021- se NiT webinar om Fosenbrua AS

webinar om Fosenbrua AS 09-02-21

Nyhetsbrev No. 2 Februar 2021:

Webinar om Fosenbru-prosjektene

Stor interesse for webinaret om Fosenbru-prosjektene og erfaringer med fastlandsamband i Bergensområdet 9. februar 2021

Tirsdag 9. februar 2021 arrangerte NiT Indre Fosen og Næringsforeningen i Trondheimsregionen (NiT) et webinar med tittel:
Bru over Trondheimsfjorden – en regional «gamechanger»

Det var stor interesse med 146 påmeldte. Møtet var arrangert i samarbeid med Fosenbrua AS, og var ledet av daglig leder NiT Indre Fosen, Ingunn Rokseth. Innledningsvis var det først en introduksjon til Fosenbru-prosjektene og status og tenkningen rundt de ved daglig leder i Fosenbrua AS, Olav Ellevset.

Deretter fulgte det et foredrag ved tidligere olje- og energiminister og ordfører i Os, Terje Søviknes, om erfaringene med fastlandsamband og andre større prosjekter i Bergensområdet. Over mange år har de bidratt til å gjøre bo-, arbeids- og serviceregionen rundt Bergen større, med alle de vekstvirkningene dette har hatt.

Til slutt var det en diskusjon i studio ledet av næringspolitisk leder i NiT Børge Beisvåg, der møteleder og innlederne deltok.

Vennlig hilsen
Olav Ellevset
Daglig leder Fosenbrua AS
www.fosenbrua.no
post@fosenbrua.no
Mobil: +47 952 19459