Referat-fra-styremøte-Fosenbrua-AS-17-desember-2018