Sak 04A-21 Styrets orientering til generalforsamlingen om aktiviteten i selskapet_oppdatert 140421