Studentoppgaver NTNU Tekniske rapporter, Passasje for Fosenbrua