Stikkord: vanvikan

Kommunedelplan Vanvikan

Uttalelse ang. forslag til planprogram – Kommunedelplan Vanvikan

Foto: Bilde fra planprogram for Kommunedelplan Vanvikan

Uttalelse fra Fosenbrua AS v/dgl. leder Olav Ellevset ang. planprogram for Kommunedelplan Vanvikan:

Vi viser til tilsendt forslag til planprogram for Kommunedelplan Vanvikan.

Selskapet Fosenbrua AS arbeider som kjent for en bruforbindelse over Trondheimsfjorden mellom Flakk og Rørvik. Vi mener at det kan være realistisk å få forbindelsen på plass innenfor et ti-årsperspektiv. Fosenbru-prosjektet ventes å generere betydelig økning i folketall og antall reiser innenfor hele det utvidede bo- og arbeidsmarkedet på Fosen.

Les uttalelse fra Fosenbrua til Leksvik kommune

Forslag til planprogram – KOMMUNEDELPLAN VANVIKAN