vedlegg-notat-statens-vegvesen-fjordkryssing-19-06-18