Vi må stå sammen om dette!

Marthe Småvik

Marthe Småvik (lærer Indre Fosen kommune):

-Stjørnfjordbrua er en viktig brikke for responstid og sikkerhet for politiet. Med kortere avtander blir det enklere for beredskapen. Viktig for tryggheten til befolkninga på Fosen.

-Med kortere avstand mellom kommunene vil det bli et felles bo- og arbeidsmarked. Stjørnfjordbrua må på plass først, deretter brua over Trondheimsfjorden. Vi må stå sammen om disse prosjektene!