EGF for Fosenbrua vil forgå på Teams

logo Fosenbrua

Den innkalte EGF for Fosenbrua vil nå bare forgå på Teams. Dette skyldes generelle smittevernhensyn, samt at det for møterommet “Blåheia” på Indre Fosen Rådhus er innført restriksjoner mht hvor mange personer som tillates i rommet.