AKTUELT

Orientering om arbeidet med Fosenbru-prosjektene September 2023

Les rapport: Orientering om arbeidet med Fosenbru-prosjektene September 2023

Nyhetsbrev fra Fosenbrua AS – september 2023

Les: Nyhetsbrev fra Fosenbrua AS – september 2023

FOSENBRUA – Workshop

Idéverksted for etableringa av: Flytebruløsning Bevegelig seilingsled / -sluse Lysaker 15. desember 2022 (Dr. Techn. OLav Olsen) >>... Continue Reading

Nyhetsbrev fra Fosenbrua mai 2023

Nyhetsbrev fra Fosenbrua mai 2023

Rapport: Langsiktige trafikkprognoser Fosen

Rapport: Langsiktige trafikkprognoser Fosen (Norconsult, mai 2023)

Rapporter entrepriseformer og finanisering

Alternativ finansiering av vegprosjekter-HiM Møreforskning og SNF 2012 Poyry-rapport-muligheter-og-barrierer-for-finansering-av-infrastruktur-i-norge Rapport-2015_23-Entrepriseform-og-effektivitet-i-vegprosjekter_Veidekke

Åpning av pilotprosjekt

Foto: Kjell Inge Davik (Utbyggingsdirektør Statens veivesen), samferdselsminister Jon-Ivar Nygård og Vibeke Stjern (ordfører Åfjord kommune) Utvikler morgendagens... Continue Reading

EGF for Fosenbrua vil forgå på Teams

Den innkalte EGF for Fosenbrua vil nå bare forgå på Teams. Dette skyldes generelle smittevernhensyn, samt at det... Continue Reading

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling 14-12-21

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling 14-12-21 Styrets forslag til fullmakt for styret om kapitalforhøyelse

Årsregnskap 2020 for Fosenbrua AS

Årsregnskap 2020 for Fosenbrua AS

Innkalling og saksliste til styremøte 10.november 2021

Innkalling og saksliste til styremøte i Fosenbrua AS 10. november 2021

Protokoll fra styremøte Fosenbrua AS 10. mai 2021

Protokoll fra styremøte Fosenbrua AS 10. mai 2021

Pressemelding fra Fosenbrua AS – nytt styre

Nytt styre i Fosenbrua AS Det var generalforsamling i Fosenbrua AS mandag 19.04.21, og det nye styret i... Continue Reading

Fosenbrua AS – Innkalling til Ordinær generalforsamling

Mandag 19. april 2021 kl 1230-1430 på Microsoft Teams > Link til møtet Revisjonsberetning 2020 Fosenbrua AS signert... Continue Reading

Nyhetsbrev nr. 2 feb. 2021- se NiT webinar om Fosenbrua AS

Nyhetsbrev No. 2 Februar 2021: Webinar om Fosenbru-prosjektene Stor interesse for webinaret om Fosenbru-prosjektene og erfaringer med fastlandsamband... Continue Reading

Nyhetsbrev februar 2021 – webinar

Webinar i regi av Næringsforeningen i Trondheimsområdet tirsdag 9. februar 2021 Tirsdag 9. februar 2021 kl 0900 arrangerer... Continue Reading

Pressemelding fra Fosenbrua AS 06-10-20

Pressemelding fra Fosenbrua AS Det har vært en del innlegg i avisene både for og imot Fosenbru-prosjektene i... Continue Reading

Fosenbrukonferansen arrangert på Ørland kultursenter

Foto: Linda Hofstad Helleland (Distrikts- og digitaliseringsminister)  og Olav Ellevset (dgl. leder i Fosenbrua AS) Den første Fosenbrukonferansen... Continue Reading

Filmklipp og bilder fra Stjørnfjorden august 2020

Filmklipp, bilder og status for kryssing av Stjørnfjorden: Kryssing av Stjørnfjorden

Påmelding til Fosenbru-konferansen 2020

Nyhetsbrev august 2020: Fosenbru-konferansen 2020 på Ørland Kultursenter tirsdag 22. september 2020 Fosenbru-konferansene planlegges holdt årlig eller hvert… Continue Reading

Program for Fosenbru-konferansen 22. september 2020 på Brekstad

Velkommen til Fosenbru-konferansen 2020! Fosenbru-konferansene planlegges holdt årlig eller hvert annet år, og vil være en kombinasjon mellom... Continue Reading

Fosenkonferansen utsatt til høst 2020

Fosenbrukonferansen 2020 skulle gå av stabelen 3. eller 4. juni på Ørland kultursenter på Brekstad. Den måtte naturligvis... Continue Reading

Nyhetsbrev april 2020

  Nyhetsbrev fra Fosenbrua AS - april 2020 Fosenbru-konferansen 2020 Vi har sett for oss at vi heretter... Continue Reading

Fosen 2060 med Fosenbrua – Norconsult

Fosen 2060 med Fosenbrua (Norconsult) .. Introduksjon om status for Fosenbru-prosjektet .. Scenarier for Fosen 2060 - Erfaringer... Continue Reading

Kryssing av Stjørnfjorden – Arbeidet videre etter oversiktsstudien

Møte Bjugn Næringsforening 03.12.19: Viktig historikk Askøy: Dobling i folketallet, mesteparten etter bru Sotra: Tregangen i folketall, mesteparten... Continue Reading

Kryssing av Stjørnfjorden

Foto: Olav Ellevset (dgl. leder Fosenbrua AS) orienterer om Fosenbruprosjektet i møte i formannskapet i Indre Fosen 28.11.19... Continue Reading

Nyhetsbrev november 2019

Teknologisk utvikling Det pågår fortsatt stor teknisk utredningsaktivitet rundt fjordkryssingene på E39. For oss er det særlig kryssingen… Continue Reading

Vil sikre vekst i markedene

John Berhard Roten (Rissa Kraftlag/HVACS AS): (HVACS er leverandør av solceller). -Vi har hatt befolkningsnedgang i flere tiår… Continue Reading

Bruene vil bli et stort pluss for Fosen Yard!

Arnar Utseth (Fosen Yard): -To prosjekter som egentlig er uavhengig av hverandre – begge bruene vil være et… Continue Reading

Vi må stå sammen om dette!

Marthe Småvik (lærer Indre Fosen kommune): -Stjørnfjordbrua er en viktig brikke for responstid og sikkerhet for politiet. Med… Continue Reading

Prosjektene vil komme!

Tore Solli (leder Næringsavdelinga i Indre Fosen kommune): -Begge bruene vil ha enorm betydning! -Både for bo- og… Continue Reading

Ett Fosen!

Rune Schei (SpareBank 1): -Stjørnfjordbrua er kjempeviktig for Fosen! -Vi får et felles bo- og arbeidsmarked. Dette gjelder… Continue Reading

Stjørnfjordbrua vil ha stor betydning for fast bosetting!

Vibeke Røsjø (Stjerneskifer, Indre Fosen kommune): -Forbindelse over Stjørnfjorden har veldig mye å si for fast bosetting og… Continue Reading

Nyhetsbrev august 2019

Planlegging av Stjørnfjord-kryssinga Endelig rapport for oversiktsstudien for kryssing av Stjørnfjorden forelå i mars i år, og det... Continue Reading

Nyhetsbrev mars 2019

Oversiktsstudien for kryssing av Stjørnfjorden foreligger Konsulentselskapet Rambøll har nå ferdigstilt oversiktsstudien for kryssing av Stjørnfjorden, noe som… Continue Reading

KRYSSING STJØRNFJORDEN BRU ELLER TUNNEL?

Rapport Rambøll (januar 2019)

Referat styremøte Fosenbrua AS 13-02-19

Referat styremøte Fosenbrua AS 13-02-19

Referat fra styremøte i Fosenbrua AS – 28-02-19

Les:Referat fra styremøte i Fosenbrua AS – 28-02-19

Finansiering av videre arbeid

Les:Finansiering av videre arbeid

Strategiplan for videre arbeid

  Les:Strategiplan for videre arbeid

Undersøkelse internasjonal praksis konsesjoner, nedbetalingstider og garantier (Deloitte)

  Les:Undersøkelse internasjonal praksis konsesjoner, nedbetalingstider og garantier (Deloitte)

Oversiktsstudien for Stjørnfjorden-siste utkast fra Rambøll

Oversiktsstudien for Stjørnfjorden-siste utkast fra Rambøll

Referat fra styremøte i Fosenbrua AS – 17-12-18

Referat fra styremøte i Fosenbrua AS – 17-12-18

Innkalling og saksliste styremøte Fosenbrua AS 13 februar 2019

Innkalling og saksliste styremøte Fosenbrua AS 13 februar 2019

Evaluation and future of road toll concessions (Acecap, pwc)

In a fragmented context characterized by a large number of EU initiatives that might affect the tolled road… Continue Reading

Regulering av veiavgift – internasjonal kartlegging (Deloitte)

Bompengefinansiering har en lang tradisjon i Norge og har lenge vært med på å medfinansiere veginvesteringer. Bompenger avlaster… Continue Reading

Fosen 2060 med Fosenbrua (Norconsult)

Prognosegrunnlag befolkning, areal og trafikk Befolkning – Næringsliv – Arealbruk – Trafikk Hovedhensikten med dette oppfølgingsprosjektet er å… Continue Reading

Evaluation and future of road toll concessions (Asecap 2014)

In a fragmented context characterized by a large number of EU initiatives that might affect the tolled road… Continue Reading

Deloitte: Regulering av veiavgift – Internasjonal kartlegging

Bompengefinansiering har en lang tradisjon i Norge og har lenge vært med på å medfinansiere veginvesteringer. Bompenger avlaster… Continue Reading

Referat fra styremøte i Fosenbrua AS 18-09-18

Referat fra styremøte i Fosenbrua AS 18-09-18

Innkalling til Styremøte i Fosenbrua AS 17-12-18

Innkalling og saksliste til styremøte i Fosenbrua AS

Ekstarordinær generalforsamling 18-09-18

Rammebetingelser for bompengeinnkreving På ekstraordinær generalforsamling i Fosenbrua AS 18.09.18 orienterte bl.a. Olav Ellevset (dgl. leder Fosenbrua AS)... Continue Reading

Innkalling ekstraordinær generalforsamling

Innkalling ekstraordinær generalforsamling 18.09.18

Innkalling styremøte 18-09-18

Innkalling til styremøte i Fosenbrua AS 18.09.18

Nyhetsbrev juli 2018

Supplering av trafikkundersøkelsen I det forrige nyhetsbrevet omtalte vi trafikkundersøkelsen som var utført av Norconsult i februar 2017.... Continue Reading

Informasjon til eierne vedrørende notat og saksframlegg til Fylkesutvalgets møte 19. juni 2018 – Sak 190/18 om Fjordkryssing Trondheimsfjorden

Til Fylkesutvalgets sak 190/18 Fjordkryssing Trondheimsfjorden forelå det et saksframlegg fra Fylkesrådmannen, som til dels bygger på et... Continue Reading

Pressemelding fra Fosenbrua AS

Oppslag i media omkring kostnader for fjordkryssingene over Trondheimsfjorden og Stjørnfjorden Pressemelding fra Fosenbrua AS 18-06-18

Utdrag fra notat til sendt til Fylkesutvalgets møte 19. juni 2018

Olav Ellevset (dgl. Leder Fosenbrua AS): Utdrag fra notat til sendt til Fylkesutvalgets møte 19. juni 2018 Forskjellene... Continue Reading

Veien til mer verdi

Presentert på et frokostseminar for Prosjekt Norge og WSP på Clarion Hotel & Congress i Trondheim 11. juni... Continue Reading

Åpner for pensjonssparing i infrastruktur

Regjeringen har i dag åpnet for at livsforsikringsselskaper og pensjonskasser kan plassere kundemidler i infrastrukturprosjekter. Det er gledelig... Continue Reading

Akustiske undersøkelser Stjørnfjorden

Akustiske undersøkelser Stjørnfjorden Kartlegger sjøbunnen for løsmasser Firmaet Geophysix i båten Triton kjører i 5-6 dager for å... Continue Reading

Noen prosjekter blir «Game Changers»

29-05-18, møte i Bjugn Næringsforening: - Trøndelagskysten har nedgang i antall hotelldøgn - vi  trenger ny infrastruktur slik... Continue Reading

Notat (Norconsult): Trafikkanalyse Stjørnfjorden – Fosenbrua-utvidelse

Olav Ellevset (dgl. leder Fosenbrua AS): Viser til tidligere resultatoversikt for nye kjøringer med trafikkmodellen, der kryssing av... Continue Reading

“Fosen 2060” med nye fjordkryssinger og kystveg

Arbeidsmøte med politikere og næringsliv på Fosen Hvilke endringer i kommunenes strategier og oversiktsplaner vil raskere reisetider internt... Continue Reading

Kystvegkonferansen 2018

Olav Ellevset deltok på Kystvegkonferansen 2018 i Ulsteinvik 5. april. -Behovet for reformer som kan bedre gjennomføring av... Continue Reading

Referat fra Styremøte i Rissa 24-04-18

Foto: Egil Hammer, Eigil Erbe og Olav Ellevset Referat styremøte Fosenbrua AS i Rissa 23-04-18 Foto: Olbert Aasan,... Continue Reading

Rammebetingelser, konsulentgruppe og rapport

Rammebetingelser for bygging av infrastruktur i Norge I samarbeid med flere andre selskaper pågår det et arbeid for... Continue Reading

Områdestudiet for Stjørnfjorden

Konsulentselskapet Rambøll er i gang med det oversiktsstudiet for kryssing av Stjørnfjorden som vi innhentet konkurrerende tilbud på.... Continue Reading

Trafikkprognoser og veksthåndtering

Trafikkundersøkelsen sier ingen ting om hvordan trafikken kan utvikle seg med årene, noe som er nødvendig for å... Continue Reading

Supplering av trafikkundersøkelsen

Etter oppdrag fra Fosenbrua AS gjennomførte konsulentselskapet Norconsult en trafikkundersøkelse for Fosen som var ferdig i februar 2017... Continue Reading

Protokoll fra ekstraordinær generalforsamling 7. des. 2017

Les: Protokoll fra ekstraordinær generalforsamling i Fosenbrua AS 07-12-17

Møte i Fosen Pendlerforening

Møte i Fosen Pendlerforening 31-01-18: Stor betalingsvilje - forventer trafikkøkning -I diskusjonen var det flere som ga uttrykk... Continue Reading

Positive kommentarer og spørsmål på møte i Trøndelag Høyre

Møte i Trøndelag Høyre 22.01.18: Enorm betydning for Trøndelag -På møtet var det positive kommentarer og spørsmål, og... Continue Reading

Fosenbrua – Vil Fosenbrua være samfunnsøkonomisk lønnsom?

NTNU - Karianne Prestmo Almåsbakk: Fosenbrua har helt klart potensialet til å være samfunnsøkonomisk lønnsom på grunn av den... Continue Reading

Spørsmål og Svar om Fosenbrua

Intervju Olav Ellevset (dgl. leder Fosenbrua AS) pr. desember 2017: Blir det virkelig bru over Trondheimsfjorden? Vi tror… Continue Reading

Innkalling og saksliste til styremøte 7. des. 2017

Sak 20/17 Innkalling og saksliste til styremøte 7. des. 2017 Tid: Torsdag 7. desember kl 1000 Sted: Museet Kystens… Continue Reading

Næringslivsrapport Fosenbrua

Effektiv transport og logistikkøsninger er viktig for konkurranseevne og vekst -Både for eksisterende og ny etablering vil samferdselsmessig... Continue Reading

Teknologikonferanse: Enklere, mer miljøvennlige og trafikksikre reiser

Teknologidagene 2017 med fokus på smarte veier til grønn transport Statens Vegvesen arrangerte Teknologidager 23.-17. okt i Trondheim... Continue Reading

Uttalelse ang. forslag til planprogram – Kommunedelplan Vanvikan

Foto: Bilde fra planprogram for Kommunedelplan Vanvikan Uttalelse fra Fosenbrua AS v/dgl. leder Olav Ellevset ang. planprogram for... Continue Reading

Bru til Fosen kan bli en trøndersk vinnersak

Adresseavisen 31.08.17: Bru til Fosen kan bli en trøndersk vinnersak Det er spennende tanker I Adresseavisen tirsdag la... Continue Reading

Deloitte: Vurdering av finansieringskonsepter

Som en forløper til en senere finansieringsanalyse, har Deloitte gjort en vurdering av hvilke konsepter for finansiering som... Continue Reading

Møte med Bygg- og Miljøteknikk, NTNU

-Vi ønsker gjerne et samarbeid med prosjektet Fosenbrua! sier Carl Thodesen (Instituttleder Institutt for bygg- og miljøteknikk NTNU) Fosenbrua... Continue Reading

Trafikkanalysen for Fosen

Norconsult har laget en trafikkanalyse for prosjektet. Året 2022 er brukt som beregningsår. Tiltakene betyr at mesteparten av… Continue Reading

Samfunnsøkonomiske virkninger av forlenget varighet for bompengefinansering

En ny rapport ser på samfunnsøkonomiske virkninger av lengre innkrevingsperiode for bompenger. Rapporten påpeker at dagens praksis med… Continue Reading

Nytt håp for Fosenbrua

NRK 02.03.17: Nytt håp for Fosenbrua Ei bru over Trondheimsfjorden vil gi mye større trafikk enn tidligere antatt,… Continue Reading

Valgt kryssingsområde over Trondheimsfjorden er mellom Flakk og Rørvik

Fosenbrua AS 25.01.17: Valgt kryssingsområde over Trondheimsfjorden er mellom Flakk og Rørvik Selskapet Fosenbrua AS innhenter tidlig-stadiums vurdering… Continue Reading

Sommerjobb for Ove og Olbert

Fosna-Folket 05.07.16: Sommerjobb for Ove og Olbert Rissaordfører Ove Vollan (H) og daglig leder i Rissa Utvikling, Olbert… Continue Reading

Studentoppgaver NTNU Tekniske rapporter, Passasje for Fosenbrua

Studenter på NTNU presenterer mulige løsninger for fjordkryssing Olav Ellevset og Olbert Aasan i Rissa Utvikling AS var… Continue Reading

12 interessenter har tegnet aksjer i Fosenbrua AS

Fosna-Folket 20.05.16: 12 interessenter har tegnet aksjer i Fosenbrua AS Torsdag ble det holdt stiftelsesmøte i Rissa for… Continue Reading

Foreslår at navnet blir Fosenbrua

Fosna-Folket 10.05.16: Foreslår at navnet blir Fosenbrua 19. mai skal det arrangeres stiftelsesmøte for å danne nytt aksjeselskap… Continue Reading

Om alt klaffer, blir det byggestart senest i 2018

Fosenavisa.no 27.11.15: Om alt klaffer, blir det byggestart senest i 2018 Da kan det være mulig for meg... Continue Reading

Vil realisere bru over Trondheimsfjorden

Adresseavisen 17. 11.15: Vil realisere bru over Trondheimsfjorden