OM SELSKAPET

Vedtektsfestet formål

Fosenbrua AS har som vedtektsfestet formål å abeide for realisering av planer om fast vegsamband mellom Fosenhalvøya og Trondheim. Selskapet ble stiftet 19. mai 2016, med tegnet aksjekapital på kr 1,675,000. Senere har det vært flere aksjeutvidelser, og aksjekapitalen etter siste emisjon er kr 5,455,000 fordelt på 1091 aksjer.

Forretningsadresse:
c/o Olav Ellevset, Langekra 25, 7350 Buvika

Organisasjonsnummer:
917 894 620

Styre

[show-team layout=’grid’ style=’img-square,text-left,img-above,4-columns’ display=’photo,website,position,freehtml,email,telephone,name’]

Varamedlemmer

  • Einar Eian
  • Hans Eide
  • Harald Fagervold

Daglig leder

[show-team  category=’daglig-leder’ layout=’grid’ style=’img-square,text-left,img-above,normal-float’ display=’photo,website,position,email,telephone,name’]

Olav Ellevset
Olav Ellevset har bred erfaring innen transportsektoren. Hans debut var ved Vegdirektoratet i Oslo i 1969 før han arbeidet ved vegkontoret i Sør-Trøndelag fra 1971 til 1998. Deretter gikk turen til Arendal hvor Olav overtok som vegsjef i Aust-Agder.

Olav har i flere år arbeidet med veg- og transportsaker utenriks, blant annet som nasjonal vegdirektør i Tanzania og i Verdensbanken i Washington DC. Han var regionvegsjef for vest-regionen i Statens vegvesen fra 2008, og gikk over til Ferjefri E39-prosjektet i Vegdirektoratet i 2011. Olav er sivilingeniør fra Bygningsingeniøravdelingen ved NTH.