TIDSPLAN

Estimert tidsplan for bruforbindelse over Trondheimsfjorden

 • 2028

  Fosenbrua ferdigstilt - de første bilene kjører over

 • 2025

  Byggestart

 • 2016

  Fosenbrua AS stiftet

 • 1988

  Tanker omkring bru

Her må det tas alle mulige forbehold, men vi har ingen holdepunkter pr i dag på å endre den. Det pågår en diskusjon om kryssingen av Stjørnfjorden bør etableres først, og hvorvidt kryssingen av Trondheimsfjorden skal tas mer eller mindre samtidig. Her er det flere ting vi ikke har kontroll på, særlig muligheten til finansiering.

For Stjørnfjordkryssingen pågår det sammen med Indre Fosen og Ørland kommuner, Trøndelag Fylkeskommune, Fosenregionen og næringsforeningene, et arbeid med planlegging etter Plan- og bygningsloven. Målet for dette arbeidet er ferdig samband i 2028.