FOSENBRUA – Workshop

Idéverksted for etableringa av:

  • Flytebruløsning
  • Bevegelig seilingsled / -sluse

Lysaker 15. desember 2022
(Dr. Techn. OLav Olsen)

>> Se referat