Innkalling og saksliste til styremøte 10.november 2021