Påmelding til Fosenbru-konferansen 2020

logo Fosenbrua

Nyhetsbrev august 2020:

Fosenbru-konferansen 2020 på Ørland Kultursenter

tirsdag 22. september 2020

Fosenbru-konferansene planlegges holdt årlig eller hvert annet år, og vil være en kombinasjon mellom oppdatering og informasjon rundt eget arbeid med prosjektene og nasjonalt stoff som har relevans for arbeidet.

Påmelding her:
https://www.nitr.no/no/moter/7de60f3c-9db1-1b5a-f410-5f326824ad51

Les mer:
https://mailchi.mp/64be90c520e4/pmelding-til-fosenbrukonferansen-2020?e=[UNIQID]