Stikkord: Brekstad

logo Fosenbrua

Program for Fosenbru-konferansen 22. september 2020 på Brekstad

Velkommen til Fosenbru-konferansen 2020!

Fosenbru-konferansene planlegges holdt årlig eller hvert annet år, og vil være en kombinasjon mellom oppdatering og informasjon rundt eget arbeid med prosjektene og nasjonalt stoff som har relevans for arbeidet.

Fosenbru-konferansen 2020 er lagt til tirsdag 22. september 2020 på Ørland Kultursenter (Storsalen), Brekstad i Ørland kommune på Fosen. Det tas forbehold om eventuelle overraskelser dersom smittevernsituasjonen skulle forverre seg. Men lokalene er romslige, og det anses som godt mulig å tilfredsstille dagens krav til smittevern.