Stikkord: ekstraordinær

Ekstraordinær generalforsamling 18-09-18

Ekstarordinær generalforsamling 18-09-18

Rammebetingelser for bompengeinnkreving

På ekstraordinær generalforsamling i Fosenbrua AS 18.09.18 orienterte bl.a. Olav Ellevset (dgl. leder Fosenbrua AS) om reformarbeidet som gjøres for å endre rammebetingelsene for bompengeinnkreving. Samspleis-selskapet i Møre og Romsdal har fremmet en reformpakke. Her inngår bl.a. nedbetalingstid, likestilling av offentlige og private selskaper for refusjon av mva. og bruk av fergeavløsningsmidler. Denne er blitt sendt til ulike instanser for uttalelser. -Ingen går imot den, sier Ellevset. -Olbert Aasan var en av de første som brakte inn idéen om 40 års nedbetalingstid for bompengeprosjekter av denne typen.

Ellevset har tidligere holdt foredrag i Ulsteinvik og Nordfjordeid om Fosenbrua med bl.a. Vestlandsrådets leder og fylkesordfører i Sogn og Fjordane. Her ble også reformpakken diskutert.

Produksjonslinjer og robotsveising

-Verft- og stålindustrien må mobiliseres og motiveres til å tenke produksjonslinjer og robotsveising. Flytebruer egner seg til serieproduksjon av mange like moduler. Valsneset i Bjugn kommune kan være aktuell for en slik produksjonslinje. Hvis det blir tilfelle vil denne produksjonslinja bli værende der for Norge og stilles til disposisjon for andre prosjekter.

Full støtte for Stjørnfjordbrua

-Vi har hatt møte med NHO ved Tord Lien for å orientere om Fosenbrua. Det ble særlig uttrykt stor interesse for kryssing av Stjørnfjorden som et tiltak som vil knytte Fosen enda bedre sammen. Vi presenterte en stipulert ÅDT på 3400, som oppdatert trafikkanalyse viser dersom vegen mellom Rissa og Fevåg også bedres. Bare 200 av disse kommer igjen på sambandet Flakk-Rørvik. Brua vil ha stor betydning for Fosen og tilføre lite press på Trondheim.

Offentlig rapport

-I løpet av høsten legger vi opp til en offentlig rapport om Fosenbrua. Det faglige fundamentet vil da være klart. Finansiering vil bli tema og vi kan kjøre et promoteringsløp for sambandet.

Etter orienteringen fra Ellevset presenterte Terje Norddal (Rambøll) en oversiktsstudie for Stjørnfjorden. Her ble det satt fram ulike løsninger for kryssing av Stjørnfjorden gjennom bru eller tunnel.

Valg

Styret ble utvidet med ett styremedlem. Leder av Fosen regionråd, ordfører i Bjugn Ogne Undertun ble valgt.