Stikkord: Fosen Pendlerforening

Fosen Pendlerforening

Møte i Fosen Pendlerforening

Møte i Fosen Pendlerforening 31-01-18:

Stor betalingsvilje – forventer trafikkøkning

-I diskusjonen var det flere som ga uttrykk for at betalingsviljen er stor, sier Olav Ellevset, selv med normale takster (ferjebillett + 40%=ca 200 kr). Noen mente at trafikkøkningen kom til å bli svært stor, større enn forutsatt av oss. Norconsult er som kjent i gang med prognosearbeidet.

Les presentasjon (fra Olav Ellevset, daglig leder Fosenbrua AS)

viktig historikk
viktig historikk

Nivået på bompengetakstene er viktig

  • Vi mener det bør koste mindre å krysse fjorden enn i dag
  • Få takstene så lave som mulig
  • Bør strekke finansieringsperioden til minimum 40 år
  • I forarbeidene til opprettelsen av selskapet tyder det på at takst lett bil kunne være 100kr og nedbetalt etter 40 år
  • Vekst i trafikken som observert på Vestlandet
konklusjoner
konklusjoner
Effekter fra Rissa
Effekter fra Rissa