Stikkord: konsulentgruppe

logo Fosenbrua

Rammebetingelser, konsulentgruppe og rapport

Rammebetingelser for bygging av infrastruktur i Norge

I samarbeid med flere andre selskaper pågår det et arbeid for å få oversikt over hvilke rammebetingelser for bygging av infrastruktur i Norge som er ugunstige i forhold til de som gjelder i andre land. Dette gjelder blant annet konsesjoner til selskaper, nedbetalingstider for bompengelån, systemet rundt merverdiavgift som i Norge er avhengig av hvem som gjennomfører prosjektet, og i hvilken grad rentekostnader på lån kan inngå i finansierbare totalkostnader for et prosjekt som mottar ferjeavløsningsmidler.

Rådgivende konsulentgruppe

I tillegg til at Norconsult er engasjert til arbeidet med trafikkprognoser og veksthåndtering, Rambøll til oversiktsstudien for Stjørnfjorden, har selskapet engasjert tre andre konsulentselskaper til å inngå i en rådgivende konsulentgruppe.

De vil ha et faglig hovedansvar innenfor hver sine områder:

1. WSP Trondheim, for organisering og gjennomføringsmetoder
2. Dr. Techn. Olav Olsen, for teknologi og produksjonsmetoder
3. Deloitte, for finansiering

Rapport til administrativ og politisk orientering

Med den framdrift som utredningsarbeidet har, tar Fosenbrua AS sikte på å legge legge fram en rapport til administrativ og politisk orientering i løpet av første halvår 2018. Rapporten vil introdusere prosjektet, og beskrive og drøfte utfordringer knyttet teknologi, kostnader, regional vekst og utvikling, økonomisk gjennomføringsmulighet, samt organisering og gjennomføringsmetoder. Konsulentgruppen vil bistå med denne rapporten.