Stikkord: livsforsikringsselskaper

opner-opp-13-06-18

Åpner for pensjonssparing i infrastruktur

Regjeringen har i dag åpnet for at livsforsikringsselskaper og pensjonskasser kan plassere kundemidler i infrastrukturprosjekter. Det er gledelig for pensjonssparerne og samfunnet

-Dette er jo en fantastisk god nyhet, som mange ikke trodde var mulig, sier Olav Ellevset (dgl- leder i Fosenbrua AS). -Vi har hatt dette som en av prosjektets utfordringer. Det betyr at det forhåpentligvis ikke vil være bare utenlandske pensjonsfond som vil være interesserte i dette nå. Rammebetingelsene har med dette bedret seg betydelig.

Les mer på:
https://www.finansnorge.no/aktuelt/nyheter/2018/06/apner-for-pensjonssparing-i-infrastruktur/