Stikkord: Obligasjonsmarkedet

Eiermøtet etter Generalforsamlingen Fosenbrua AS Indre Fosen Rådhus 12. juni 2018

Veien til mer verdi

Presentert på et frokostseminar for Prosjekt Norge og WSP på Clarion Hotel & Congress i Trondheim 11. juni 2018

Vi jobber ikke med teknologiløsninger, men med finansieringsevnen, sier Olav Ellevset (dgl. leder i Fosenbrua AS), men med finansieringsevnen. Dette betyr at vi har fokus på:

  • 10-12 mrd kroner totalprosjektet (entreprisekost eks. mva)
  • Ulike konsepter for finansiering
  • OPS-løsninger
  • Aksjekapitalen
  • Obligasjonsmarkedet
  • Utvikle finansieringsevne

Les mer:
https://fosenbrua.no/wp-content/uploads/2018/06/eiermotet-fosenbrua-12-06-18.pdf