Stikkord: Prodtex

Åpning av pilotprosjekt

Foto: Kjell Inge Davik (Utbyggingsdirektør Statens veivesen), samferdselsminister Jon-Ivar Nygård og Vibeke Stjern (ordfører Åfjord kommune)

Utvikler morgendagens teknologi – åpning av robotisert lasersveiset bru i Åfjord

-Dette er en verdensnyhet for utvikling av nye brukonstruksjoner, sier Olav Ellevset (leder Fosenbrua AS). -Hovedkostnaden er stål, men gjennom dette vil prisene totalt sett bli vesentlig lavere. Prosjektet er det første pilotprosjektet, og er støttet av Statens vegvesen gjennom Utbyggingsdivisjonen/Ferjefri E39-prosjektet. Det ventes flere pilotprosjekter for teknologien, med gradvis større omfang.

Raskere sveising og mindre energi

-Det som er spesielt med denne brua er at alle sveisene er sveist med laser, sier Tore Roppen i firmaet som har bygget brua (Prodtex). -Med denne teknologien sveiser vi raskere og bruker mindre energi. Stålet er også mer miljøvennlig. Dette er starten og vi har lært mye gjennom denne brua.

Kan brukes på prosjekter i hele Norge

-Ny teknologi gir utbygging av samferdselsprosjekter i Norge enklere, billigere og mer klimavennlig, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård. -Med denne måten å bygge bruer på så bruker vi Norges fortrinn – ressurser, omstillingsvillige bransjer og smarte hoder. Dette pilotprosjektet er med på å utvikle teknologi som kan brukes på prosjekter i hele Norge, langs E39 og andre. I beste fall er det fremtiden for norsk byggeindustri!

Velkommen til fremtiden!

-Vi mener at denne teknologien vil spare oss som land mange milliarder kroner, sier utbyggingsdirektør Kjell Inge Davik (Statens vegvesen). -Vi vil arbeide med 4 piloter og Frønesbrua er den første piloten i dette utviklingsarbeidet. Det ligger store muligheter i dette når de store utbyggingsprosjektene langs kysten skal realiseres.

Tore Roppen (Prodtex) og Olav Ellevset (Fosenbrua AS)

Axel Frønes (sang)

Frønesbrua

Åpning av brua