Stikkord: Trøndelag Høyre

Møte Trøndelag Høyre, Litteraturhuset Trondheim 22-01-18

Positive kommentarer og spørsmål på møte i Trøndelag Høyre

Møte i Trøndelag Høyre 22.01.18:

Enorm betydning for Trøndelag

-På møtet var det positive kommentarer og spørsmål, og utsagn om at dette har enorm betydning for Trondheim og Trøndelag, sier Olav Ellevset (daglig leder i Fosenbrua AS)

-Flere mente at det burde være mulig å få aksept for 40 års nebetalingstid, og at refusjon av merverdiavgift også burde gis til selskaper på like linje med fylkeskommunene.

Se presentasjon:
Fosenbrua AS (fra Olav Ellevset, dgl. leder)

hovedutfordringene
hovedutfordringene

Arbeid som pågår:

Fosen framover mot 2060 (Norconsult)

– Trafikkprognoser 2030, 2045 og 2060
– Kommuneplanene på Fosen får nye forutsetninger
– Veksthåndtering Fosen vs Trondheim (regionalt)

Oversiktsstudie Stjørnfjorden (Rambøll)

– Bru eller undersjøisk tunnel
– Tilknytninger til vegnettet
– Kartlegge begrensninger ifht natur, miljø og vernehensyn ellers

Tverrfaglig konsulentgruppe

– Teknologi (Dr. Techn. Olav Olsen)
– Finansiering (Deloitte Norge)
– Gjennomføring (WSP Norge)
– ++

Effekter av vegtiltakene
Effekter av vegtiltakene

Basics:

– Selskapet 19. mai 2016
– Webside www.fosenbrua.no
– Kunnskapsbasert prosjekt
– Utgangspunktet er at prosjektet skal finansiere seg selv
– Ikke berøre andre fylkeskommunale vegprosjekter
– Forarbeidene tyder på at prosjektet ikke lar seg nedbetale over de vanlige 20 år
– Rammebetingelsene er ugunstige i Norge for finansiering – gir nesten offentlig monopol på utbygging av infrastruktur

Nye tanker trenger modning