12 interessenter har tegnet aksjer i Fosenbrua AS

12 interessenter har tegnet aksjer i Fosenbrua AS

Fosna-Folket 20.05.16:

12 interessenter har tegnet aksjer i Fosenbrua AS

Torsdag ble det holdt stiftelsesmøte i Rissa for det nye selskapet som har som formål å realisere planene om fast vegsamband mellom Fosenhalvøya og Trondheim.

les artikkel