Akustiske undersøkelser Stjørnfjorden

Geophysics Stjørnfjorden 09-06-18

Akustiske undersøkelser Stjørnfjorden

Kartlegger sjøbunnen for løsmasser

Firmaet Geophysix i båten Triton kjører i 5-6 dager for å kartlegge undersjøiske forhold (løsmasser på bunnen, etc.) under Stjørnfjorden og Brekstad-Valset. Lydbølger skytes ned i sjøen. -Dette er lettseismikk med forholdsvis svak lydkilde, sier Morgan Wåle (Geophysix). Resultater av undersøkelsene publiseres senere.