Stikkord: Stjørnfjorden

Kryssing av Stjørnfjorden

Foto: Olav Ellevset (dgl. leder Fosenbrua AS) orienterer om Fosenbruprosjektet i møte i formannskapet i Indre Fosen 28.11.19

Ingen trafikkvekst på Flakk-Rørvik pga. vegforbindelse over Stjørnfjorden
– haster å komme i gang med planarbeidet

Olav Ellevset (dgl. leder Fosenbrua AS) orienterte formannskapet i Indre Fosen om alternative traseer og tilknytninger flytebru over Stjørnfjorden.

-Prosjektet bør bli en tverrpolitisk sak for hele Fosen, sier Ellevset. -Vi håper å danne ei felles prosjektgruppe for kryssing av Stjørnfjorden før årsskiftet.