Kategori: 2017

Olav Ellevset

Spørsmål og Svar om Fosenbrua

Intervju Olav Ellevset (dgl. leder Fosenbrua AS) pr. desember 2017:

Blir det virkelig bru over Trondheimsfjorden?

Vi tror at det bare er et spørsmål om tid. Det pågår et stort arbeid i Norge for å tilpasse og videreutvikle teknologi for slike kryssinger.

Hva er avgjørende for om prosjektet blir realisert?

Vi tar utgangspunkt i at prosjektet må klare å finansiere seg selv, så dette er hovedutfordringen. Det er vanskelig med dagens rammebetingelser der bompengelån må betales tilbake over bare 15 eller 20 år. Vi arbeider for at dette skal kunne tilpasses levetiden på det som skal finansieres. For slike store brukonstruksjoner er det minimum 100 år. Vi mener at nedbetalingstiden for bompengelån bør endres til minimum 40 år. Andre forhold er også dagens praksis for merverdiavgift. Kommuner og fylkeskommuner vil kunne få refundert denne, men dersom prosjektet finansieres og gjennomføres av et utbyggingsselskap fortolkes dagens regler slik at refusjon ikke mulig.

Når skal den stå ferdig?

Vi mener at et 10-årspersketiv bør være mulig.

Blir det dyrt å kjøre over?

Vi forutsetter at det ikke skal bli dyrere enn i dag, helst mindre.

Hvordan blir brua seende ut?

Flere typer kan være mulig, og vi legger opp til at aktuelle leverandører fra verfts- og stålindustrien, og byggebransjen inviteres til å komme med teknisk konsept. En lav flytebru er i utgangspunktet den løsningen som vil koste minst.

Blir det gang- og sykkelvei?

Legges opp til det ja!

Hva arbeides det mest med akkurat nå?

Hovedarbeidet nå er hvilken finansieringsevne som faglig sett kan sannsynliggjøres over 40 år. Norconsult starter arbeidet med trafikkprognoser nå, og næringslivets og kommunenes ambisjoner for vekst og utvikling vil være avgjørende. Rambøll starter samtidig arbeidet med en oversiktsstudie for kryssing av Stjørnfjorden. Arbeidet med å påvirke rammebetingelsene for slik store prosjekter pågår hele tiden, og her arbeider vi sammen med andre fastlandssamband rundt omkring i landet.

Hvem sitter i styret for Fosenbrua AS?

Ove Vollan (Sparebank 1 SMN) er styreleder, og Eigil Erbe (Advokatfirmaet Erbe & Co), Elin Harbak (Johs. J. Syltern AS), Ragnar Lyng (Lyng Gruppen AS), Ola Setsaas (Stadsbygd Sparebank), Siri Stjern-Strøm (Stjern AS), og Olbert Aasan (Indre Fosen Invest AS) er styremedlemmer

Blir det arbeid for Fosen-entreprenører med brua?

Nå består prosjektet ikke bare av bru over Trondheimsfjorden, så det blir det høyst sannsynlig.

Kan næringsliv og vanlige folk hjelpe til med å få brua realisert?

Helt klart, det er svært viktig at det står et samlet Fosen bakom.

Hva blir de største virkningene av bru over Trondheimsfjorden?

Med bru over Trondheimsfjorden og Stjørnfjorden vil store deler av Fosen få ett felles bo-, service- og arbeidsmarked med Trondheimsregionen. Dagens folketall på 25,000 innbyggere kan forventes å fordobles. Det blir mer et spørsmål hvor lang tid det vil ta, 30, 40 eller 50 år. Det blir viktig at kommunene forbereder seg på vekst slik at de gjennom planlegging kan styre unna uheldige virkninger.

Rapport Fosenbrua - Logistica

Næringslivsrapport Fosenbrua

Effektiv transport og logistikkøsninger er viktig for konkurranseevne og vekst

-Både for eksisterende og ny etablering vil samferdselsmessig infrastruktur være viktig, iflg. rapport fra Logistica v/Rolf Aarland. -Alle intervjuede næringslivsledere mener at dette må være et Trøndelagprosjekt.

Les rapporten