Deloitte: Vurdering av finansieringskonsepter

Deloitte rapport 2017

Som en forløper til en senere finansieringsanalyse, har Deloitte gjort en vurdering av hvilke konsepter for finansiering som kan anses som mest aktuelle for et prosjekt av en slik størrelse.

Rapport Deloitte mai 2017