Eiermøtet etter Generalforsamlingen Fosenbrua AS Indre Fosen Rådhus 12. juni 2018