John Einar Høvik (ordfører Osen kommune). Fosenbrua – møte Årnes (Åfjord) 07-05-18

John Einar Høvik (ordfører Osen kommune). Fosenbrua - møte Årnes (Åfjord) 07-05-18

John Einar Høvik (ordfører Osen kommune). Fosenbrua – møte Årnes (Åfjord) 07-05-18