Kryssing av Stjørnfjorden – Arbeidet videre etter oversiktsstudien