Områdestudiet for Stjørnfjorden

logo Fosenbrua

Konsulentselskapet Rambøll er i gang med det oversiktsstudiet for kryssing av Stjørnfjorden som vi innhentet konkurrerende tilbud på.

En foreløpig geologisk vurdering tyder på at dybden ned til fjell kan være relativt gunstig for en undersjøisk fjelltunnel. I så fall vil en undersjøisk tunnel kunne være rimeligere å bygge enn en bruløsning.

Akustiske og seismiske undersøkelser

Det innhentes nå priser for akustiske undersøkelser for å få bedre oversikt over fjellforløpet. Akustiske undersøkelser har imidlertid visse begrensninger dersom tykkelsen på sedimentene blir for stor. Dersom tunnel-alternativet etter en slik undersøkelse fortsatt vil være interessant, vil vi på et senere stadium måtte følge opp med mer kostnadskrevende seismiske undersøkelser.

Bru eller tunnel

Hensikten med områdestudiet er å få bedre oversikt over tekniske muligheter for bru eller undersjøisk tunnel, tilknytningsmuligheter til eksisterende vegnett på begge sider av fjorden, samt eventuelle verne- eller miljømessige begrensninger for landingssteder, tunnelpåhugg og vegtilknytninger. Arbeidet skjer i samråd med Bjugn, Indre Fosen og Ørland kommuner.