Stikkord: Bjugn

Fosenbrua møte Bjugn Næringsforening 29-05-18

Noen prosjekter blir «Game Changers»

29-05-18, møte i Bjugn Næringsforening:

– Trøndelagskysten har nedgang i antall hotelldøgn – vi  trenger ny infrastruktur slik at turistene kan velge å besøke oss. En kystvei ..
– Det som er utfordrende er å få lov til å gjennomføre prosjektet. Dette må selges politisk ..
– Det er smart å bygge Stjørnfjordforbindelsen først. Dette gir en endret dynamikk i arbeidsmarkedet ..

Av pågående arbeider i Fosenbrua AS inngår bl.a.:

 • Langsiktig utvikling og prognoser med scenarier
 • Endringer i prosjektlista
  Ny veg og tunnel fra Flakk inn mot Trondheim er tatt ut
  Ny veg og tunnel Stadsbygda-Vemundstad er tatt inn
 • Oversiktsstudie for Stjørnfjorden
 • Akustiske undersøkelser i samarbeid med Orkdalsregionen
 • Supplerende trafikkundersøkelse om hva som vil skje dersom
  kryssing av Stjørnfjorden kommer først
  ny veg og tunnel Fevåg-Rissa deretter
 • Internasjonal sammenligning rammebetingelser
 • Orienterende rapport forberedes

Noen prosjekter blir «Game Changers» (Orientering v/Olav Ellevset pdf)