Stikkord: møte

logo Fosenbrua

Informasjon til eierne vedrørende notat og saksframlegg til Fylkesutvalgets møte 19. juni 2018 – Sak 190/18 om Fjordkryssing Trondheimsfjorden

Til Fylkesutvalgets sak 190/18 Fjordkryssing Trondheimsfjorden forelå det et saksframlegg fra Fylkesrådmannen, som til dels bygger på et udatert notat fra Statens vegvesen. Begge vedlegges

Som det framgår av vedleggene, og av oppslag og omtale i Adresseavisen, NRK Trøndelag og Fosnafolket, vurderer Fylkesrådmannen kostnaden til å kunne komme opp i 34 mrd kroner. Vi har i forarbeidene til selskapet operert med en entreprisekost eks. mva på 12 mrd kroner (entreprisekost eks. mva). Forarbeidene er det eneste offisielle grunnlaget som forefinnes pr dato fra selskapet med hensyn til kostnader, og alle presentasjoner og annen informasjon bygger på disse vurderingene.