Stikkord: Ørland

Fosenbrukonferansen arrangert på Ørland kultursenter

Foto: Linda Hofstad Helleland (Distrikts- og digitaliseringsminister)  og Olav Ellevset (dgl. leder i Fosenbrua AS)

Den første Fosenbrukonferansen ble arrangert på Ørland kultursenter på Brekstad tirsdag 22. september 2020.

Tanken er at tilsvarende konferanser holdes med visse mellomrom for å oppdatere interesserte om status, og nyheter fra eget eller nasjonalt arbeid med betydning for prosjektene.

Deltakelsen var meget god med rundt 90 påmeldte, og lokalene på kultursenteret fungerte godt i forhold til smittevernreglene som gjelder for slike arrangementer.

Her er programmet for konferansen, og alle presentasjoner finnes nedenfor.

Vi takker igjen våre sponsorer og samarbeidspartnere på Fosen.

Kart 2020

Linda Hofstad Helleland (Distrikts- og digitaliseringsminister):

Vi er nødt til å satse på samfersel! Infrastruktur er viktig for å skape funksjonelle regioner

-Prosjektet med Fosenbrua har kommet for fullt og med gode ambassadører. Det er ingen tvil om at Fosenbrua er et viktig prosjekt!

.. Jeg liker godt måten det er jobbet på med å fremheve å knytte bo- og arbeidsmarkeder sammen, at det er viktig for pendlere og for næringslivet. Det er få virkemidler som er like avgjørende som samferdselspolitikken! Dette fører til at vi kan ta i bruk de ressursene som vi er så priviligert å ha i Norge og omsette til arbeidsplasser. Det handler om bosetting, ressursutnyttelse og næringsutvikling!

Gode bru- og veiforbindelser er nødvendig for at folk skal komme seg til og fra jobb og for at næringslivet skal få stabil og rask tilgang til markedene. Opplevelsen av en større region med større og bedre tilbud når det gjelder arbeidsplasser, men også når det gjelder tjenestetilbud og kultur, er avgjørende for å være en attraktiv region som folk har lyst til å flytte til. Det bidar til å samle og utnytte regionen gjennom å gi den tyngde og rekkevidde ..

samabeidspartnere og sponsorer