Vil sikre vekst i markedene

John Berhard Roten

John Berhard Roten (Rissa Kraftlag/HVACS AS):

(HVACS er leverandør av solceller).

-Vi har hatt befolkningsnedgang i flere tiår og utfordringer med å holde ungdommen tilbake. For sikkerhet med vekst i markedene er bruene utrolig viktige!

-Stjørnfjordbrua vil være en god nøkkel å starte med for å knytte sammen jobbmarkedene. Vi har store behov for ressurser i enkelte områder. Kanskje eksporteres for mye til Trondheim pga. vi ikke har denne nærheten lokalt.