Kategori: min-mening

John Berhard Roten

Vil sikre vekst i markedene

John Berhard Roten (Rissa Kraftlag/HVACS AS):

(HVACS er leverandør av solceller).

-Vi har hatt befolkningsnedgang i flere tiår og utfordringer med å holde ungdommen tilbake. For sikkerhet med vekst i markedene er bruene utrolig viktige!

-Stjørnfjordbrua vil være en god nøkkel å starte med for å knytte sammen jobbmarkedene. Vi har store behov for ressurser i enkelte områder. Kanskje eksporteres for mye til Trondheim pga. vi ikke har denne nærheten lokalt.

 

Arnar Utseth

Bruene vil bli et stort pluss for Fosen Yard!

Arnar Utseth (Fosen Yard):

-To prosjekter som egentlig er uavhengig av hverandre – begge bruene vil være et stort pluss for Fosen Yard! Både med tanke på arbeidskraft og bosetting!

-Med bru til Ørland/Bjugn over Stjørnfjorden vil det bli større sjanse for å få folk her til å arbeid på Fosen Yard. Økonomisk er Stjørnfjordbrua den nærmeste muligheten. Den andre over Trondheimsfjorden vil være et stort kostnadsmessig løft, men begge bruene vil ha stor betydning!

Marthe Småvik

Vi må stå sammen om dette!

Marthe Småvik (lærer Indre Fosen kommune):

-Stjørnfjordbrua er en viktig brikke for responstid og sikkerhet for politiet. Med kortere avtander blir det enklere for beredskapen. Viktig for tryggheten til befolkninga på Fosen.

-Med kortere avstand mellom kommunene vil det bli et felles bo- og arbeidsmarked. Stjørnfjordbrua må på plass først, deretter brua over Trondheimsfjorden. Vi må stå sammen om disse prosjektene!